Latest Past אירועים

ספרות ופילוסופיה

הקורס יעסוק בסוגיות של תשוקות האדם והמפגש של אלו עם המציאות. במפגש זה נוצרות לעיתים קרובות נסיבות של מצוקה וקושי אשר האדם נתבע להתמודד איתם כדי להמשיך בחייו. האדם נמצא […]

₪90